Dataset

Leerlingen basisonderwijs naar gewicht en leeftijd - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 31/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar gewicht uit de gewichtenregeling primair onderwijs en naar leeftijd van de leerling (4-14 jaar). Het aantal leerlingen wordt per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag) gegeven.

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingenpo/Leerlingen_po/gewicht_leeftijd.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd

CSV CC-0 (1.0)

Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd

Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd

XLS CC-0 (1.0)

Leerlingen bo naar gewicht en leeftijd