Dataset

Bevoegde gezagen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/31/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/Adressen/po_adressen07.asp

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Adressen van schoolbesturen basisonderwijs

XLS CC-0 (1.0)

Adressen van schoolbesturen basisonderwijs

Adressen van schoolbesturen basisonderwijs

CSV CC-0 (1.0)

Adressen van schoolbesturen basisonderwijs