Dataset

Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar onderwijssoort - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/31/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs per gewicht uit de gewichtenregeling per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Leerlingen sbo, so en vso naar cluster, indicatie en onderwijssoort

CSV CC-0 (1.0)

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster en leeftijd.