Datasets

59 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Financien
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Financien
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-02-2022
  Thema:
  • Financien
 • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs per gewicht uit de gewichtenregeling per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 30-08-2020
  Thema:
  • Overige vormen van onderwijs
 • Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging en per geslacht. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigi...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Bijgewerkt: 29-08-2020
  Thema:
  • Overige vormen van onderwijs
 • Excelbestand met informatie over projecten in het kader van Archief 2020 (hoeveelheid, wie, wat waar).

  Data eigenaar: Nationaal Archief (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De monitor betreft antwoorden van organisaties die de door de Erfgoedinspectie tweejaarlijks toegestuurde vragenlijst hebben ingevuld. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervo...

  Data eigenaar: Erfgoedinspectie (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Dit betreft informatie over namens MOCW verleende uitvoervergunningen. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in art. 10 van de Wet ...

  Data eigenaar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Beheer- en uitleeninformatie over de archieven: van wie komt het, waar staat het, hoe vaak is het geraadpleegd, betreft het openbaar of beperkt openbaar materiaal, etc.

  Data eigenaar: Nationaal Archief (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Beschrijving topstukken in de collectie.

  Data eigenaar: Nationaal Archief (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie

Filter je resultaten