Dataset

Overstroming - Overstromingskans primaire en regionale keringen (2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Sinds 2019 adviseert het DPRA de nieuwe kaart “Plaatsgebonden Overstromingskans” aan voor het thema Gevolgbeperking Overstromingen. De kaart geeft inzicht in de kans op het optreden van een overstroming met een waterdiepte > 20cm en geeft zo een beter inzicht in overstromingsrisico’s dan enkel de maximale waterdieptekaarten, die alleen het ‘schrikbeeld’ van de maximale waterdieptes presenteren (de meest extreme gebeurtenis). In deze kaart zijn de overstromingskansen van de primaire en regionale keringen gecombineerd. De ‘plaatsgebonden overstromingskans’ zal helpen in het thema Gevolgbeperking Overstromingen.

De primaire en regionale keringen beschermen het achterland tegen overstromingen. De primaire keringen hebben een norm die aangeeft wat de kans van falen mag zijn per dijktraject. Op basis van deze normen zijn de overstromingsscenario’s afgeleid en hebben deze een overschrijdingsfrequentie die gelijk of kleiner is dan de norm. Voor de regionale keringen is uitgegaan van een overschrijdingsfrequentie van 1/100 jaar.

Het kan voorkomen dat bepaalde locaties in het achterland kans hebben om geraakt te worden door meer dan één overstromingsscenario. Wanneer dit gebeurt neemt de kans toe dat deze specifieke locaties getroffen worden door een overstroming. Daarom de naam plaatsgebonden overstromingskans.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOverstromingskans_primaire_en_regionale_keringen&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Overstromingskans_primaire_en_regionale_keringen

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

overstromingskans_primaire_en_regionale_keringen geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/overstromingskans_primaire_en_regionale_keringen.xml

accessPoint