Dataset

Overstroming - Overstromingskans primaire en regionale keringen (2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Sinds 2019 adviseert het DPRA de nieuwe kaart “Plaatsgebonden Overstromingskans” aan voor het thema Gevolgbeperking Overstromingen. De kaart geeft inzicht in de kans op het optreden van een overstroming met een waterdiepte > 20cm en geeft zo een beter inzicht in overstromingsrisico’s dan enkel de maximale waterdieptekaarten, die alleen het ‘schrikbeeld’ van de maximale waterdieptes presenteren (de meest extreme gebeurtenis). In deze kaart zijn de overstromingskansen van de primaire en regionale keringen gecombineerd. De ‘plaatsgebonden overstromingskans’ zal helpen in het thema Gevolgbeperking Overstromingen.

De primaire en regionale keringen beschermen het achterland tegen overstromingen. De primaire keringen hebben een norm die aangeeft wat de kans van falen mag zijn per dijktraject. Op basis van deze normen zijn de overstromingsscenario’s afgeleid en hebben deze een overschrijdingsfrequentie die gelijk of kleiner is dan de norm. Voor de regionale keringen is uitgegaan van een overschrijdingsfrequentie van 1/100 jaar.

Het kan voorkomen dat bepaalde locaties in het achterland kans hebben om geraakt te worden door meer dan één overstromingsscenario. Wanneer dit gebeurt neemt de kans toe dat deze specifieke locaties getroffen worden door een overstroming. Daarom de naam plaatsgebonden overstromingskans.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOverstromingskans_primaire_en_regionale_keringen&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Overstromingskans_primaire_en_regionale_keringen

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

overstromingskans_primaire_en_regionale_keringen geotiff

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/overstromingskans_primaire_en_regionale_keringen.xml

accessPoint