Dataset

Overstroming - Overstromingskans primaire en regionale keringen (2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 17-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Sinds 2019 adviseert het DPRA de nieuwe kaart “Plaatsgebonden Overstromingskans” aan voor het thema Gevolgbeperking Overstromingen. De kaart geeft inzicht in de kans op het optreden van een overstroming met een waterdiepte > 20cm en geeft zo een beter inzicht in overstromingsrisico’s dan enkel de maximale waterdieptekaarten, die alleen het ‘schrikbeeld’ van de maximale waterdieptes presenteren (de meest extreme gebeurtenis). De ‘plaatsgebonden overstromingskans’ zal daarmee helpen in het thema Gevolgbeperking Overstromingen.

De primaire keringen beschermen het achterland tegen overstromingen. Deze keringen hebben een norm die aangeeft wat de kans van falen mag zijn per dijktraject. Op basis van deze normen zijn de verstromings-scenario’s afgeleid en hebben deze een overschrijdingsfrequentie die gelijk of kleiner is dan de norm. Het kan voorkomen dat bepaalde locaties in het achterland kans hebben geraakt te worden door meer dan één overstromingsscenario. Wanneer dit gebeurt neemt de kans toe dat deze specifieke locaties getroffen worden door een overstroming. Daarom de naam plaatsgebonden overstromingskans.

De plaatsgebonden overstromingskanskaart is opgebouwd uit scenario’s na doorbraak van de primaire waterkeringen. Deze is samengesteld vanuit de primaire overstromingsbeelden uit de Landelijke Database Overstromingsgegevens (de brondatabase voor overstromingsscenario’s in Nederland). Hiervoor zijn uitsluitend ROR (Richtlijn Overstromingsrisico) scenario’s gebruikt met de overschrijdingsfrequentie die overeenkomen met de normen van de bijbehorende norm van de dijktrajecten. Enkele delen van de kaart komen niet overeen met het overstromingsbeeld primaire keringen. Dit komt doordat enkele scenario’s zijn gearchiveerd en deze niet meegenomen konden worden voor de ontwikkeling van deze kaart.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOverstromingskans_primaire_en_regionale_keringen&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave