Dataset

Speciale scholen; leerlingen, schooltype, leeftijd 1991-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Basisonderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat per onderwijssoort/cluster gegevens over de leeftijd van leerlingen op speciale scholen en culturele minderheden (tot en met schooljaar 2009/'10).

Vanaf 1 augustus 2003 zijn de kinderen op de speciale scholen onderverdeeld in vier clusters (groepen):

  • Cluster 1 (visuele beperkingen);
  • Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
  • Cluster 3 (lichamelijke en verstandelijke beperkingen);
  • Cluster 4 (ernstige ontwikkelingsstoornissen). De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
  • speciaal basisonderwijs;
  • basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
  • basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
  • basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk). Vanaf het schooljaar 1998/'99 zijn de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) van kracht. De vier genoemde onderwijssoorten, die niet onder de clusters vallen, zijn toen over gegaan naar het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 1991/'92 tot en met schooljaar 2013/'14.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37746sol

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37746sol

Speciale scholen; leerlingen schooltype, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37746sol

Speciale scholen; leerlingen schooltype, leeftijd