Dataset

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont het gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden in loondienst naar sector in een verslagjaar. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
In deze tabel worden alleen cijfers gegeven voor sociaaleconomische categorie 'werknemer', dit zijn personen met als voornaamste inkomensbron loondienst. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen. In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie. In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie. In 2019 is opnieuw een daling te zien in het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten als gevolg van de 5 jaarlijkse herregistratie die in 2014 is ingevoerd. In 2021 is de indeling van verpleegkundig specialisten aangepast. Alle verpleegkundig specialisten die in 2020 geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg zijn per 2021 in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ). Daarnaast is een groot deel van de verpleegkundige chronische zorg ook per 2021 overgezet naar verpleegkundige AGZ.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

Wijzigingen per 12 mei 2023:

  • Cijfers voor verslagjaar 2021 zijn toegevoegd en verslagjaar 2020 is definitief gemaakt.
  • Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal 2024 zullen cijfers voor verslagjaar 2022 worden toegevoegd en 2021 definitief worden.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84778NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84778NED

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden BIG Beroepen en specialismen en sector van economische activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84778NED

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden BIG Beroepen en specialismen en sector van economische activiteit