Dataset

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen, psychiaters en (overige) medisch specialisten naar specialisme. De inkomsten worden uitgesplitst naar het type inkomen van de arts (zelfstandig, loondienst, directeur-grootaandeelhouder, overig en totaal). Het gaat om artsen die in de zorgsector werkzaam zijn, dat wil zeggen een arbeidsbetrekking hebben in SBI Q van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), dit zijn SBI-codes beginnend met 86, 87 of 88. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

De toename van het gemiddeld dividend aanmerkelijk belang vanaf 2019 wordt mede bepaald door anticipatie op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Per eind 2024 dienen DGA's eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal 500.000 euro; alles wat men van het eigen bedrijf leent boven dit bedrag wordt gezien als fictief aanmerkelijk belang. De schulden van een vennootschap zijn te verlagen door middel van dividenduitkeringen. Aangezien het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 trapsgewijs zal stijgen, is het zo vroeg mogelijk uitkeren van dividend het meest gunstig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De gegevens die (deels) gebaseerd zijn op belastingaangiften (winst, dividend, gemiddeld inkomen uit overige arbeid, gemiddeld gestandaardiseerd inkomen) komen een jaar later beschikbaar dan de publicatie over het aantal werkzame artsen en het gemiddeld jaarloon.
Alle cijfers over 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig, behalve die van 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning', 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Hiervan zijn de cijfers definitief. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023:

  • De voorlopige cijfers over 2020 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2019 zijn daarmee definitief geworden.
  • De voorlopige cijfers over 2021 voor het 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2020 zijn daarmee definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 worden de volgende cijfers gepubliceerd:

  • De voorlopige cijfers 2021 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' en van type inkomen 'Arts met overig of gecombineerd inkomen' de voorlopige cijfers 2021 voor 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2020 worden daarmee definitief.
  • De voorlopige cijfers 2022 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2021 worden daarmee definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84061NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84061NED

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84061NED

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts