Dataset

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen, psychiaters en (overige) medisch specialisten naar specialisme. De inkomsten worden uitgesplitst naar het type inkomen van de arts (zelfstandig, loondienst, directeur-grootaandeelhouder, overig en totaal). Het gaat om artsen die in de zorgsector werkzaam zijn, dat wil zeggen een arbeidsbetrekking hebben in SBI Q van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), dit zijn SBI-codes beginnend met 86, 87 of 88. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is de laatste vrijdag voor kerst.

De toename van het gemiddeld dividend aanmerkelijk belang vanaf 2019 wordt mede bepaald door anticipatie op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Per eind 2024 dienen DGA's eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal 500.000 euro; alles wat men van het eigen bedrijf leent boven dit bedrag wordt gezien als fictief aanmerkelijk belang. De schulden van een vennootschap zijn te verlagen door middel van dividenduitkeringen. Aangezien het tarief over inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2 trapsgewijs zal stijgen, is het zo vroeg mogelijk uitkeren van dividend het meest gunstig.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De gegevens die (deels) gebaseerd zijn op belastingaangiften (winst, dividend, gemiddeld inkomen uit overige arbeid, gemiddeld gestandaardiseerd inkomen) komen een jaar later beschikbaar dan de publicatie over het aantal werkzame artsen en het gemiddeld jaarloon.
Alle cijfers over 2021 zijn voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig, behalve die van 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning', 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Hiervan zijn de cijfers definitief. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023:

  • De voorlopige cijfers over 2020 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2019 zijn daarmee definitief geworden.
  • De voorlopige cijfers over 2021 voor het 'aantal werkzame artsen', 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning' zijn toegevoegd. Overeenkomstige cijfers voor 2020 zijn daarmee definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 worden de volgende cijfers gepubliceerd:

  • De voorlopige cijfers 2021 voor 'gemiddelde winst', 'gemiddelde dividenden', 'gemiddeld inkomen uit overige arbeid' en 'gemiddeld gestandaardiseerd inkomen' en van type inkomen 'Arts met overig of gecombineerd inkomen' de voorlopige cijfers 2021 voor 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2020 worden daarmee definitief.
  • De voorlopige cijfers 2022 voor het aantal werkzame artsen, 'gemiddeld jaarloon excl. bijzondere beloning' en 'gemiddeld jaarloon inclusief bijzondere beloning'. Overeenkomstige cijfers voor 2021 worden daarmee definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84061NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84061NED

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84061NED

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts