Dataset

Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de gemiddelde winst van zelfstandig werkzame huisartsen, tandartsen en medisch specialisten. Met 'zelfstandig werkzame arts' wordt hier bedoeld: een in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde arts die als zelfstandige actief is en daarnaast geen baan in loondienst heeft en geen directeur-grootaandeelhouder is. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De cijfers zijn uitgesplitst naar medisch specialisme.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing, deze tabel is stopgezet. Meer gegevens over beloning van artsen zijn gepubliceerd in nieuwe StatLine tabellen (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82005NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82005NED

Gemiddelde winst en aantal zelfstandige medici (huisarts, tandarts en medisch specialist)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82005NED

Gemiddelde winst en aantal zelfstandige medici (huisarts, tandarts en medisch specialist)