Dataset

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont het aantal behandelingen (Diagnose Behandeling Combinaties, DBC's) binnen de medisch specialistische somatische zorg van alle inwoners van Nederland die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van gemeenten. Het gaat hier om DBC-zorgproducten die geregistreerd worden in de DBC-systematiek. Dit zijn vanaf verslagjaar 2014 uitsluitend DBC's die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de cijfers tot 2014 geldt dat dit voornamelijk (> 99,7%) DBC's zijn die vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. De tabel is gebaseerd op de door instellingen geregistreerde DBC's van de uitgevoerde initiële- en vervolg-behandeltrajecten. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) of een overige (categorale) instelling en wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC's registreren en hoofdbehandelaar is voor de betreffende DBC. De tabel toont het aantal in het verslagjaar geopende DBC's, het aantal in het verslagjaar gesloten DBC's en het aantal lopende DBC's (DBC's die op enig moment in het verslagjaar hebben opengestaan). De cijfers worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:

  • De cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
  • Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd voor 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 komen naar verwachting in het tweede kwartaal 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82470NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82470NED

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC's van special. somatische zorg; naar gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82470NED

Aantal geopende, gesloten, of lopende DBC's van special. somatische zorg; naar gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht