Dataset

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont het aantal personen met een behandeling (Diagnose Behandeling Combinatie, DBC) in de medisch specialistische somatische zorg onder inwoners van Nederland die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen. Bij de behandelingen gaat het om DBC-zorgproducten die vergoed zijn door zorgverzekeraars en die betrekking hebben op het basispakket van de zorgverzekering. De tabel toont het aantal personen met één of meer DBC's die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC's). De DBC's betreffen initiële- en vervolg-behandeltrajecten, uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC-gefinancierde zorg leveren in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) en andere instellingen voor medisch specialistische somatische zorg. De cijfers over het aantal personen met één of meer lopende DBC's worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd, geslacht en inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:

  • De cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
  • Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd voor 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 komen naar verwachting in het tweede kwartaal 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84480NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84480NED

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84480NED

Personen met lopende DBC in medisch specialistische somatische zorg Gestandaardiseerd inkomen, gedetailleerde diagnose, leeftijd en geslacht