Dataset

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 29-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden (gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register), hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register.
De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden waarvan de arbeidspositie onbekend is of waarvan bekend is dat ze op de peildatum niet in Nederland woonden of werkten zijn als aparte groepen in de tabel opgenomen. Door toevoeging van deze groepen sluit de populatie medisch geschoolden aan op het aantal medisch geschoolden uit het BIG-register zelf.

Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen. In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van verplichte herregistratie. In 2018 is een daling te zien van basisartsen als gevolg van verplichte herregistratie. In 2019 is opnieuw een daling te zien in het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten als gevolg van de 5 jaarlijkse herregistratie die in 2014 is ingevoerd. In 2021 is de indeling van verpleegkundig specialisten aangepast. Alle verpleegkundig specialisten die in 2020 geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg zijn per 2021 in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme algemene gezondheidszorg (AGZ). Daarnaast is een groot deel van de verpleegkundige chronische zorg ook per 2021 overgezet naar verpleegkundige AGZ.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 29 maart 2024:

  • Cijfers voor verslagjaar 2022 zijn toegevoegd en verslagjaar 2021 is definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 mei 2023:

  • Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
  • Voor de verslagjaren 2013 t/m 2020 is een correctie doorgevoerd in de variabele 'positie in de werkkring'. De categorie 'werknemer en zelfstandige' is naar boven bijgesteld. Een DGA baan (directeur groot aandeelhouder die zichzelf loon uitkeert) én als hoofdbaan in reguliere loondienst is werd onterecht niet in de categorie 'werknemer en zelfstandige' geteld maar bij 'werknemer'. Daarnaast werd loondienst naast een DGA hoofdbaan genegeerd en kwam bij 'zelfstandige' terecht. Ter illustratie van het effect: in 2015 zijn er 20 duizend werkzame medisch specialisten waarvan er eerst 2230 onder 'werknemer en zelfstandige' vielen en nu 2465 (+10%), in de categorie 'werknemer' komen er 120 minder (-1,3%) en bij 'zelfstandige' 115 minder (-1,5%). De cijfers van voor 2013 zijn niet aangepast omdat ze met andere programmatuur zijn gebouwd. Voor 2013 en 2014 is daarnaast een correctie doorgevoerd in de variabele 'aantal arbeidsbetrekkingen'. Dit is naar beneden bijgesteld door gebruik van recentere gegevens over 'overige arbeid' per persoon. Ter illustratie van het effect: in 2013 zijn er 18 duizend werkzame medisch specialisten waarvan er eerst 3555 twee arbeidsposities hadden en 410 drie of meer. Nu is dit respectievelijk 2785 (-28%) en 315 (-30%). Voor 2015 en later is het 'aantal arbeidsbetrekkingen' (vrijwel) ongewijzigd gebleven. De variabelen 'aantal arbeidsbetrekkingen' en 'positie in de werkkring' hebben wel wat aandachtspunten qua interpretatie, zie daarvoor de toelichting bij de variabele.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal 2025 zullen cijfers voor verslagjaar 2023 worden toegevoegd en 2022 definitief worden.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84760NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84760NED

Gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register Beroepen en specialismen per beroep aan de hand van het BIG-register

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84760NED

Gediplomeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register Beroepen en specialismen per beroep aan de hand van het BIG-register