Dataset

Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, regio 2004/'05-2017/'18

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Middelbaar beroepsonderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft alle deelnemers die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs, exclusief extranei (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen). Verder is onderscheid gemaakt naar leerweg, intensiteit (voltijd/deeltijd), niveau en met/zonder diploma. Ook is er uitsplitsing naar migratieachtergrond, generatie en regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: overgang schooljaar 2004/'05 naar 2005/'06 tot en met 2016/'17 naar 2017/'18.

Status van de cijfers: De cijfers over de overgangen tot en met schooljaar 2015/'16 naar 2016/'17 zijn definitief en de cijfers over de overgang van schooljaar 2016/'17 naar 2017/'18 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 juli 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71895ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71895ned

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71895ned

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken