Dataset

Doorstroming woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens 2010-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in de start en de doorstroming van huishoudens op de woningmarkt. Van alle in een jaar door nieuwe bewoners betrokken, leeg opgeleverde woningen (zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen) wordt in de tabel vermeld of de nieuwe bewoners startende of doorstromende huishoudens zijn. De achterliggende aanname is dat startende en doorstromende huishoudens vaak een andere positie op de woningmarkt hebben en deels ook andere woonvoorkeuren. Bij de woningen is onderscheid gemaakt naar eigendom van de betrokken woning en eigendom van de vorige woning. De mogelijkheden en wens om in te stromen in een koopwoning, huurwoning van een woningcorporatie of een huurwoning van een overige verhuurder zal mede afhangen van een aantal kenmerken van het huishouden. In deze tabel zijn van de huishoudens de kenmerken leeftijd, inkomen en de samenstelling van het huishouden opgenomen. Ongeveer de helft van alle personen die per jaar naar een nieuw adres in Nederland verhuizen doet dat naar een lege woning. De andere helft bestaat uit personen die bij een bestaand huishouden intrekken of naar een ‘overige woonruimte’ (bijvoorbeeld een verzorgingshuis) verhuizen. In de tabel worden alleen gegevens opgenomen van huishoudens die naar een lege woning verhuizen.

Gegevens beschikbaar over verslagjaar 2010 en 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2016 :

Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82019NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82019NED

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82019NED

Woningmarkt; startende en doorstromende huishoudens Eigendomsvorm, huishoudenssamenstelling, leeftijdklasse, inkomensklasse