Dataset

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Voortgezet onderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft de doorstroom vanuit het (bekostigd) voortgezet onderwijs (vo) naar het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderscheiden naar: (1) schoolsoorten vo naar:

 • leerjaar;
 • leerweg vmbo;
 • sector vmbo;
 • profiel havo en vwo;
 • met versus zonder diploma, (2) geslacht, (3) kenmerken mbo naar:
 • leerweg;
 • intensiteit (voltijd/deeltijd);
 • niveau;
 • sector;
 • opleidingsrichting, (4) regiokenmerken van de woongemeente ingedeeld naar:
 • landsdelen;
 • gemeentegrootte;
 • G4;
 • provincies;
 • RPA-gebieden, (5) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op leerlingen die, vanuit het vo doorstromen naar het mbo. Het betreft dus niet alle leerlingen uit het vo.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2004/'05 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers van schooljaar 2010/'11 naar 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71894ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71894ned

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71894ned

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht