Dataset

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de doorstroom vanuit het (bekostigd) voortgezet onderwijs (vo) naar het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderscheiden naar: (1) schoolsoorten vo naar:

 • leerjaar;
 • leerweg vmbo;
 • sector vmbo;
 • profiel havo en vwo;
 • met versus zonder diploma, (2) geslacht, (3) kenmerken mbo naar:
 • leerweg;
 • intensiteit (voltijd/deeltijd);
 • niveau;
 • sector;
 • opleidingsrichting, (4) regiokenmerken van de woongemeente ingedeeld naar:
 • landsdelen;
 • gemeentegrootte;
 • G4;
 • provincies;
 • RPA-gebieden, (5) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op leerlingen die, vanuit het vo doorstromen naar het mbo. Het betreft dus niet alle leerlingen uit het vo.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2004/'05 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers van schooljaar 2010/'11 naar 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71894ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71894ned

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71894ned

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken Regio-indelingen en geslacht