Dataset

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting en regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.

Status van de cijfers: De cijfers over de studiejaren vanaf 2015/'16 tot en met 2022/'23 zijn definitief en die over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 maart 2024: De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85353NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85353NED

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau leerweg, studierichting en regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85353NED

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau leerweg, studierichting en regiokenmerken