Dataset

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting, herkomst

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Higher education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal eerste- en ouderejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, herkomstland en geboorteland (ouders).

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen. In deze tabel is gebruik gemaakt van de ISCED-F2013 indeling.

Deze tabel geeft per jaar de verdeling van de studenten over de verschillende studierichtingen weer. Vanwege clusteringen en splitsingen van studies van jaar op jaar is deze tabel minder geschikt voor een vergelijking van studierichtingen door de jaren heen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2011/'12

Status van de cijfers: De cijfers over de studiejaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024: De definitieve cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85421NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85421NED

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstland, studierichting

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85421NED

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, herkomstland, studierichting