Dataset

Mbo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, regio 2004/'05-2017/'18

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Vocational education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft alle deelnemers die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs, exclusief extranei (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen). Verder is onderscheid gemaakt naar leerweg, intensiteit (voltijd/deeltijd), niveau en met/zonder diploma. Ook is er uitsplitsing naar migratieachtergrond, generatie en regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: overgang schooljaar 2004/'05 naar 2005/'06 tot en met 2016/'17 naar 2017/'18.

Status van de cijfers: De cijfers over de overgangen tot en met schooljaar 2015/'16 naar 2016/'17 zijn definitief en de cijfers over de overgang van schooljaar 2016/'17 naar 2017/'18 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 juli 2019: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71895ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71895ned

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71895ned

Mbo; leerweg, niveau, intensiteit, diplomabezit huidig jaar Positie volgend jaar, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken