Dataset

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken 2012/'13-2020/'21

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar onderwijspositie in het basisjaar, positie in het volgend schooljaar, migratieachtergrond, generatie en regiokenmerken van de woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: De cijfers over 2010/'11 tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over 2020/'21 zijn voorlopig. Deze tabel is stopgezet, hierdoor worden de voorlopige cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 september 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84754NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84754NED

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84754NED

Leerlingen voortgezet (speciaal) onderwijs, doorstroom, uitstroom Onderwijspositie basisjaar, positie volgend schooljaar