Dataset

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over eindexamenresultaten en doorstroom in het voortgezet onderwijs (VO) naar:

  • schoolsoort;
  • herkomstgroepering;
  • generatie.

Gegevens beschikbaar: 1998/'99 tot en met 2002/'03 Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers: Voor de geslaagden in de schooljaren 1998/'99 tot en met 2002/'03.

Deze tabel wordt na 2002/'03 niet meer voortgezet in de huidige vorm.

Slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te vinden in StatLinetabel: Voortgezet onderwijs; geslaagden naar herkomstgroepering

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37593voe

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37593voe

Voortgezet onderwijs, Eindexamenresultaten en doorstroom

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37593voe

Voortgezet onderwijs, Eindexamenresultaten en doorstroom