Dataset

Doorstroom geslaagden naar vervolgonderwijs; herk. en woongem.; 2003-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het eventuele vervolgonderwijs van geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs. De tabel geeft de percentages geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs die zijn doorgestroomd naar een bepaald soort vervolgonderwijs. Ook worden aantallen geslaagde leerlingen getoond.

De geslaagde leerlingen zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, herkomstgroepering en generatie, onderwijssoort, soort vervolgonderwijs, woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 2003/'04 tot en met 2007/'08. Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting: Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig; alle andere cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie De cijfers over 2005/'06 - 2006/'07 zijn nu definitief. De cijfers over 2006/'07 - 2007/'08 zijn toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71772ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71772ned

Doorstroom van geslaagden VO naar vervolgonderwijs Geslacht, herkomst, schoolsoort, soort vervolgonderwijs en woongemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71772ned

Doorstroom van geslaagden VO naar vervolgonderwijs Geslacht, herkomst, schoolsoort, soort vervolgonderwijs en woongemeente