Dataset

Ontwateringsdiepte huidig klimaat

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 23-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bodem
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De ontwateringsdieptekaart met de door het Nationaal Watermodel berekende Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) verfijnd met de hoogtekaart op 0.25 m2 (AHN3). De kaarten presenteren dus de grondwaterstand in meters onder maaiveld, terug geschaald naar 0.25m2 voor het huidige klimaat (2019). De GHG zijn voor het KNMI-scenario’s huidig berekend met het Nationaal Watermodel (www.nhi.nu). De rekencel-grootte is 250*250m; de weergave betreft de grondwaterstanden ten opzichte van een gemiddelde maaiveldhoogte voor deze rekencellen. In de eerste stap wordt het GHG van het NWM verfijnd, zodat er op hoger detailniveau kan worden bepaald wat de bodemberging is en wordt de ontwateringsdieptekaart gemaakt (GHG min maaiveld). Dit gaat via: 1) De berekende grondwaterstand tussen de cellen lineair te interpoleren. 2) De maaiveldhoogte van de AHN3 (maaiveld) te gebruiken voor verfijning van grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Ontwateringsdiepte_huidig_klimaat6566&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Ontwateringsdiepte_huidig_klimaat6566

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

ONTWATERINGSDIEPTE_HUIDIG gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/ONTWATERINGSDIEPTE_HUIDIG.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Ontwateringsdiepte huidig klimaat

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint