Dataset

Bodemdaling - Ontwateringsdiepte 0,5 meter

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bodemdaling in Zuid-Holland heeft een zeer sterke samenhang met waterbeheer. Hierdoor is het niet mogelijk om realistische voorspellingen te doen van de bodemdaling over langere perioden. In plaats daarvan is de bodemdalingsgevoeligheid in kaart gebracht. Hiervoor is uitgerekend hoeveel veenoxidatie en klink er theoretisch zou optreden over een periode van 100 jaar, bij een vaste ontwateringsdiepte van 1 m en handhaving van de huidige stijghoogte in het eerste watervoerend pakket. Van de berekeningsuitkomsten zijn vervolgens drie klassen gemaakt: 'niet relevant', 'relevant' en 'speciaal aandachtsgebied'. De klassen weerspiegelen variaties in de opbouw van de ondergrond. Waar vooral zand voorkomt, is bodemdaling niet relevant. In klei- en veengebieden
speelt bodemdaling wel een belangrijke rol. Kleigebieden en gebieden met een relatief dunne veenlaag vallen in de klasse 'relevant'. Het 'speciaal aandachtsgebied' omvat de tien procent van het provinciaal landoppervlak met de grootste bodemdalingsgevoeligheid. Het gaat hierbij vooral om gebieden met een dikke veenlaag. Uit de kaart voor bodemdalingsgevoeligheid blijkt dat een groot deel van de veenweidegebieden vanuit het thema bodemdaling om speciale aandacht vraagt bij inrichting en waterbeheer. Dit geldt vooral voor die gebieden waar het veen direct aan maaiveld voorkomt en niet wordt bedekt door klei (o.a. delen van Midden-Delfland, Alblasserwaard, Krimpenerwaard, het gebied tussen Gouda en Boskoop en rond de Nieuwkoopse Plassen). In de droogmakerijen rond Zoetermeer is het veen verdwenen door vervening en is bodemdaling minder relevant. Ook langs de Oude Rijn, op de Zuid-Hollandse eilanden en in een brede zone langs de Noordzeekust, met uitzondering van de laagten tussen de strandwallen, is bodemdaling niet relevant. Hierna worden drie scenario’s getoond van bodemdaling bij een vaste ontwateringsdiepte van 0,5, 1,0, resp. 1,5 m. Uit het scenario met een vaste ontwateringsdiepte van 1,0 m is de bodemdalingsgevoeligheidskaart gedestilleerd. De drie scenario's geven inzicht in de afhankelijkheid van bodemdaling voor het gevoerde waterbeheer. Er is bijvoorbeeld te zien dat bij een ontwateringsdiepte van 1,5 m het gebied met een bodemdaling van meer dan 10 mm/jaar meer dan 2 keer zo groot is als bij een ontwateringsdiepte van 0,5 m. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomed moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_BODEMDALING_ONTWATERDIEPTE_05&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_BODEMDALING_ONTWATERDIEPTE_05

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bodemdaling - Ontwateringsdiepte 0,5 meter

BB_BODEMDALING_ONTWATERDIEPTE_05

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bodemdaling - Ontwateringsdiepte 0,5 meter

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Daling bij ontwateringsdiepte 0.5 m

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer

accessPoint