type-icon

Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 31-01-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibontwatering. Het bij het zuiveringsproces vrijkomende zuiveringsslib dient, om verdere transport en verwerking te vergemakkelijken, ontwaterd te worden. De publicatie geeft per ontwateringsmethode informatie over de hoeveelheden slib en de gemiddelde percentages droge stof voor en na het ontwateringsproces.
Nota bene: er kunnen geen landelijke totalen of gemiddelden worden gegeven omdat bepaalde partijen slib meerder ontwateringsstappen doorlopen. Optelling van de hoeveelheden per methode levert dus een dubbeltelling op. De dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Methoden van slibontwatering) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70154ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70154ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - ontwatering per ontwateringsmethode.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70154ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - ontwatering per ontwateringsmethode.