type-icon

Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 28-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibstabilisatie bij stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Voor verschillende typen zuiveringsinstallaties en methoden van slibstabilisatie is de gemiddelde specifieke slibproductie na stabilisatie gegeven. Daarnaast worden voor alleen de oneven jaren specifiek een aantal procesparameters van de warme slibgisting gegeven. De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:

  • type zuiveringsinstallatie
  • methode van slibstabilisatie

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2018.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken installaties) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vanaf statistiekjaar 2016 worden de cijfers in deze tabel slechts eens per 2 jaar samengesteld. De cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70153ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70153ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - stabilisatie per zuiveringstype of per stabilisatiemethode.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70153ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - stabilisatie per zuiveringstype of per stabilisatiemethode.