Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibstabilisatie bij stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Voor verschillende typen zuiveringsinstallaties en methoden van slibstabilisatie is de gemiddelde specifieke slibproductie na stabilisatie gegeven. Daarnaast worden voor alleen de oneven jaren specifiek een aantal procesparameters van de warme slibgisting gegeven. De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:

  • type zuiveringsinstallatie
  • methode van slibstabilisatie

Vanaf 2016 tot en met 2020 is deze tabel eens per twee jaar gepubliceerd. Ingaande 2021 is dat weer jaarlijks voor de gegevens bij het onderwerp “Procesgegevens voor warme slibgisting”.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2023 verschijnen in maart 2025.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70153ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70153ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - stabilisatie per zuiveringstype of per stabilisatiemethode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70153ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - stabilisatie per zuiveringstype of per stabilisatiemethode.