Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens 1981-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. De tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden). De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:

  • type zuiveringsinstallatie
  • type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
  • grootteklasse indeling naar capaciteit, nationale indeling.
  • grootteklasse indeling naar capaciteit, volgens EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981 tot en met 2013

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 april 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling".

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70152ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70152ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70152ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.