Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibontwatering. Het bij het zuiveringsproces vrijkomende zuiveringsslib dient, om verdere transport en verwerking te vergemakkelijken, ontwaterd te worden. De publicatie geeft per ontwateringsmethode informatie over de hoeveelheden slib en de gemiddelde percentages droge stof voor en na het ontwateringsproces. Nota bene: er kunnen geen landelijke totalen of gemiddelden worden gegeven omdat bepaalde partijen slib meerder ontwateringsstappen doorlopen. Optelling van de hoeveelheden per methode levert dus een dubbeltelling op. De dimensie methode van slibontwatering is in 2018 uitgebreid met een nieuw item: Schroefpers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981. Publicatie vanaf 2016 eens per twee jaar.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2024 verschijnen in maart 2026.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70154ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70154ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - ontwatering per ontwateringsmethode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70154ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - ontwatering per ontwateringsmethode.