Dataset

Ontwateringsdiepte huidig klimaat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De ontwateringsdieptekaart met de door het Nationaal Watermodel berekende Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) verfijnd met de hoogtekaart op 0.25 m2 (AHN3). De kaarten presenteren dus de grondwaterstand in meters onder maaiveld, terug geschaald naar 0.25m2 voor het huidige klimaat (2019). De GHG zijn voor het KNMI-scenario’s huidig berekend met het Nationaal Watermodel (www.nhi.nu). De rekencel-grootte is 250*250m; de weergave betreft de grondwaterstanden ten opzichte van een gemiddelde maaiveldhoogte voor deze rekencellen. In de eerste stap wordt het GHG van het NWM verfijnd, zodat er op hoger detailniveau kan worden bepaald wat de bodemberging is en wordt de ontwateringsdieptekaart gemaakt (GHG min maaiveld). Dit gaat via: 1) De berekende grondwaterstand tussen de cellen lineair te interpoleren. 2) De maaiveldhoogte van de AHN3 (maaiveld) te gebruiken voor verfijning van grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Ontwateringsdiepte_huidig_klimaat6566&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Ontwateringsdiepte_huidig_klimaat6566

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_water/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

ONTWATERINGSDIEPTE_HUIDIG gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM CC-0 (1.0)

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/ONTWATERINGSDIEPTE_HUIDIG.xml

accessPoint

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Ontwateringsdiepte huidig klimaat

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint