Dataset

Dijktrajecten primaire waterkeringen 2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe normen voor primaire waterkeringen. De primaire waterkeringen zijn niet langer ingedeeld in dijkringen maar in dijktrajecten. Iedere twaalf jaar beoordelen de waterbeheerders de primaire waterkeringen aan de daaraan gestelde normering. De veiligheidsnormen zijn begin 2017 herijkt.

Meer informatie: https://www.aquo.nl/file_auth.php/aquo/c/ce/RAP_Specificaties_IMWA_IMMetingen_shp_csv_encoding.pdf

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=water%3AVEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Dijktrajecten primaire waterkeringen 2017

VEILIGHEID_DIJKTRAJECTEN_PRIMAIRE_WATERKERINGEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Dijktrajecten primaire waterkeringen 2017

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Normering - overstromingskans-ondergrens - dijktrajecten - Primaire keringen 2017

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Water/Water_veiligheid/MapServer

accessPoint