Zoeken

37 datasets

 • Dataset

  RCE dijkenkaart

  De dataset RCE-Dijkenkaart bevat een landelijke kartering van de dijken en kaden in Nederland. In deze dataset zijn ook veel dijken opgenomen die inmiddels verdwenen zijn. Het bestand is gebaseerd op ...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Water
 • Dijkringlijnen begrenzen dijkringen. De lijnen vormen de begrenzingen van de dijkringen en vallen daarom vaak samen met de waterkeringen of natuurlijke waterscheidingen. Er vindt geen actualisatie van...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Transport
 • Dataset

  Dijkringen 2005

  Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09-05-2021
  Thema: Water
 • Verdwenen en bestaande dijken in Fryslân.

  Data eigenaar: Fryslan
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Water, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Afgegraven Dijk

  tracé van vroegere dijk. Het tracé kan een weg, sloot of ander lijnvormig element zijn. (NB dijken waarvan zowel het profiel als het tracé zijn verdwenen, zijn niet in de CHS opgenomen).

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat de "rijke dijk", zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Rijke Dijk is een samenwerkingsproject van Deltares, Rijkswaterstaat (o.a. WINN), TU Delft en Havenbedrijf ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat het profiel van vrije ruimte (waterkeringszone) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze verordening zijn regels opgenomen m.b.t. het profiel va...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 08-05-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat oude dijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van oude dijken of delen o...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Water, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat kolken en drinkpoelen die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken in het verleden. Een dijk is een waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Water, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat landschappelijk waardevolle dijken gelegen binnen de provincie Groningen. Een dijk is waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. B...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie, Ruimtelijke ordening