Dataset

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones bebouwd gebied met zone 250m

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

250 meter zone rondom aaneengesloten woonbebouwing, gebaseerd op woonterrein gegevens van bodemgebruik in 2020. Met betrekking tot tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3ALUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones bebouwd gebied met zone 250m

LUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones bebouwd gebied met zone 250m

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Luchtvaartbeperking - 250m

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_luchtvaart/MapServer

accessPoint