Dataset

Grondwaterbeschermingszones

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 06-07-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De beschermingszones rond de drinkwaterwinningen (Aalsterweg/Klotputten en Welschap) in Eindhoven zijn onderdeel van deze data. Deze zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening (PMV). In de PMV zijn voorwaarden voor het werken binnen beschermingszones opgenomen. Deze voorwaarden zijn erop gericht om de drinkwaterwinningen te beschermen tegen potentiële verontreinigingen. Er zijn 3 zones onderscheiden: waterwingebieden, 25-jaarszone en de boringsvrije zone. Binnen de verschillende zones geldt een verschillend beschermingsregime. Waarbij voor het waterwingebied het strengste regime geldt, aflopend naar de boringsvrije zone waar het minst strenge regime geldt. De provincie is de bevoegde instantie om ontheffing te verlenen voor het werken in de beschermingszones.

Voor publicatie maken we gebruik van de GIS service van Provincie Noord Brabant.

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/grondwaterbeschermingszones/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.