Dataset

Grondwaterbeschermingszones

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 02/06/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De beschermingszones rond de drinkwaterwinningen (Aalsterweg/Klotputten en Welschap) in Eindhoven zijn onderdeel van deze data. Deze zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening (PMV). In de PMV zijn voorwaarden voor het werken binnen beschermingszones opgenomen. Deze voorwaarden zijn erop gericht om de drinkwaterwinningen te beschermen tegen potentiële verontreinigingen. Er zijn 3 zones onderscheiden: waterwingebieden, 25-jaarszone en de boringsvrije zone. Binnen de verschillende zones geldt een verschillend beschermingsregime. Waarbij voor het waterwingebied het strengste regime geldt, aflopend naar de boringsvrije zone waar het minst strenge regime geldt. De provincie is de bevoegde instantie om ontheffing te verlenen voor het werken in de beschermingszones.

Voor publicatie maken we gebruik van de GIS service van Provincie Noord Brabant.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/grondwaterbeschermingszones/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Grondwaterbeschermingszones - Schema

JSON Publiek domein
name code type
name OBJECTID code objectid type int
name IMRO_IDN code imro_idn type int
name CODEER_NR code codeer_nr type int
name KLASSE code klasse type text
name SHAPE.AREA code shape_area type double
name SHAPE.LEN code shape_len type double
name NUMMER code nummer type text
name KWETSBAARH code kwetsbaarh type text
name SUB_KLASSE code sub_klasse type text
name KWETSBAARHEID code kwetsbaarheid type text
name INSPIREID_LOCALID code inspireid_localid type text
name INSPIREID_NAMESPACE code inspireid_namespace type text
name ZONETYPE code zonetype type text
name ENVIRONMENTALDOMAIN code environmentaldomain type text
name NAME_SPELLING code name_spelling type text
name NAME_LANGUAGE code name_language type text
name DESIGNATIONPERIOD_BEGIN code designationperiod_begin type text
name BEGINLIFESPANVERSION code beginlifespanversion type text
name LEGALBASIS_OFFICIALDOCUMENTNR code legalbasis_officialdocumentnr type text
name LEGALBASIS_DATEREPEALED code legalbasis_daterepealed type text
name LEGALBASIS_LEVEL code legalbasis_level type text
name LEGALBASIS_JOURNALCITATION code legalbasis_journalcitation type text
name COMPETENTAUTHORITY code competentauthority type text
name LEGALBASIS_IDENTIFICATIONNR code legalbasis_identificationnr type text
name LEGALBASIS_DATEINTOFORCE code legalbasis_dateintoforce type text
name LEGALBASIS_NAME code legalbasis_name type text
name LEGALBASIS_SHORTNAME code legalbasis_shortname type text
name LEGALBASIS_DATE code legalbasis_date type text
name LEGALBASIS_DATETYPE code legalbasis_datetype type text
name LEGALBASIS_LINK code legalbasis_link type text
name LEGALBASIS_SPECIFICREFERENCE code legalbasis_specificreference type text
name DESIGNATIONPERIOD_END code designationperiod_end type text
name identificatie code identificatie type text
name beginGeldigheid code begingeldigheid type datetime
name beleidNaam code beleidnaam type text
name beleidNaamBronhouder code beleidnaambronhouder type text
name beleidBronNaam code beleidbronnaam type text
name beleidBronDatum code beleidbrondatum type datetime
name beleidBronUrl code beleidbronurl type text
name bronhouder code bronhouder type text
name classificatie1 code classificatie1 type text
name classificatie2 code classificatie2 type text
name classificatie3 code classificatie3 type text
name geo_shape code geo_shape type geo_shape
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d