Dataset

Omgevingsverordening- Beschermingszones natte landnatuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 02/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om zo de ecologische diversiteit van de natte landnatuur in het Gelders natuurnetwerk duurzaam in stand te houden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 31 maart 2021, datum inwerkingtreding is 16 april 2021.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVE_Beschzones_nat_landnat.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVE_Beschzones_nat_landnat

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

OGC:WMS

POVE_Beschzones_nat_landnat

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

OGC:WFS

Documentation

OmgevingsVerordening

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

landingpage