Dataset

Beschermingszone oppervlaktewateren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of WBR valt en die als zodanig in de legger is opgenomen

Toelichting

Het profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de beschermingszones gelegen. Stroken grond ter weerszijden van de kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering.

Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Beschermingszone oppervlaktewateren ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service

Beschermingszone oppervlaktewateren CSV

CSV CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service

Preview

Beschermingszone oppervlaktewateren KML

KML CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service

Beschermingszone oppervlaktewateren Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service