Dataset

Beschermingszone oppervlaktewateren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Definitie

zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen

Toelichting

Het profiel van vrije ruimte is vaak gedeeltelijk of geheel binnen de beschermingszones gelegen. Stroken grond ter weerszijden van de kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering.

Herkomst definitie: Aquo

Contactinformatie
Naam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Email: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Webservice

Beschermingszone oppervlaktewateren ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://services6.arcgis.com/BZiPrSbS4NknjGsQ/arcgis/rest/services/Beschermingszone_oppervlaktewateren/FeatureServer

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service

Download

Beschermingszone oppervlaktewateren CSV

Download CSV CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service

Preview

Beschermingszone oppervlaktewateren KML

Download KML CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service

Beschermingszone oppervlaktewateren Shapefile

Download SHAPE CC-0 (1.0)

Beschermingszone oppervlaktewateren Feature Service