Dataset

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones bebouwd gebied met zone 250m

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

250 meter zone rondom aaneengesloten woonbebouwing, gebaseerd op woonterrein gegevens van bodemgebruik in 2020. Met betrekking tot tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3ALUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones bebouwd gebied met zone 250m

LUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones bebouwd gebied met zone 250m

Data schemes

LUCHTVAARTBEPERKING_WOONZONE_250 Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name OMSCHR_2020 nvarchar type Omschrijving

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Luchtvaartbeperking - 250m

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_luchtvaart/MapServer

accessPoint