Dataset

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones tijdens en buiten broedseizoen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

zone rondom Natura2000 gebieden, tijdens broedseizoen en buiten broedseizoen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3ALUCHTVAARTBEPERKING_BESCHERMZONE&bbox=5324.059799998999%2C392696.0951000005%2C140731.13659999892%2C499059.25&width=768&height=603&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LUCHTVAARTBEPERKING_BESCHERMZONE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones tijdens en buiten broedseizoen

LUCHTVAARTBEPERKING_BESCHERMZONE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Luchtvaartbeperkingen - beschermingszones tijdens en buiten broedseizoen

Data schemes

LUCHTVAARTBEPERKING_BESCHERMZONE Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name NAAM_N2K nvarchar type Naam van het Natura 2000 gebied
name BROEDSEIZOEN nvarchar type Periode van het broedseizoen
name BUITEN_BR_SEIZOEN nvarchar type Buiten broedseizoen ja/nee
name KR_AFSTAND numeric type Aan te houden afstnd tot Natura 2000 gebied in m

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Beschermingszones - broedseizoen, Beschermingszones - geen broedseizoen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_luchtvaart/MapServer

accessPoint