Dataset

Luchtvaartbeleid, zonering (2 kilometer) rondom Natura 2000-gebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Luchtvaartbeleid, zonering (2 kilometer) rondom Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebieden worden uitgesloten voor alle nieuwe luchtvaartactiviteiten. Tevens geldt een verbod voor gemotoriseerde luchtvaartactiviteiten binnen een zone van 2000 m rondom alle Natura 2000-gebieden.(Zonering van toepassing op gemotoriseerd vliegverkeer).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/8b96ee01d2d142f28c6df56872fd3cc8/info/thumbnail/thumbnail1651582397399.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_VV_LUCHTVAARTBEL_NATURABUFF_V/MapServer/WMSServer

Luchtvaartbeleid

esri:Luchtvaartbeleid__zonering__2_kilometer__rondom_Natura_2000-gebieden

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_VV_LUCHTVAARTBEL_NATURABUFF_V/MapServer/WFSServer

Luchtvaartbeleid__zonering__2_kilometer__rondom_Natura_2000-gebieden