Dataset

Luchtvaartuigregister met technische kenmerken van in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen (vanaf 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Traffic
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Statistiek van luchtvaartuigen die in Nederland geregistreerd staan. Het bestand bevat technische kenmerken van alle luchtvaartuigen die op 1 januari van het verslagjaar in het luchtvaartuigregister van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) geregistreerd staan.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze statistiek is gebaseerd op het luchtvaartuigregister van de ILT.

Populatie

Alle luchtvaartuigen die in Nederland geregistreerd staan in het luchtvaartuigregister van de ILT. Dit register bevat zowel vleugelvliegtuigen, helikopters, luchtballonnen als geregistreerde drones.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803bc601

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier