Dataset

Ondernemingsklimaat; luchtvaartnetwerk internationaal vergeleken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft voor een aantal grote Europese luchthavens het aantal continentale en intercontinentale bestemmingen (luchthavennetwerk) met een directe verbinding weer. Het belang van goede verbindingen met het vliegtuig binnen Europa en intercontinentaal neemt toe bij de voortgaande globalisering van de economie.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995

Status van de cijfers: De externe bron van deze cijfers levert geen bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. 1995 t/m 2007 zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 7 januari 2011: Geen wijzigingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De externe bron levert geen nieuwe cijfers voor deze indicatoren. De gegevens in deze tabel worden dan ook niet meer geactualiseerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71157ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71157ned

Bestemmingen vanuit Europese luchthavens. Europese luchthavens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71157ned

Bestemmingen vanuit Europese luchthavens. Europese luchthavens