Dataset

Ondernemingsklimaat; marktwerking internationaal vergeleken 1990-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft voor Nederland en een vaste groep van referentielanden een indicatie van de marktwerking via een overzicht van indicatoren op het gebied van regelgeving, overheidsmaatregelen en andere barrières die marktwerking (kunnen) beïnvloeden. Deze indicatoren geven informatie over de concurrentiedruk en mark-up (winstmarge), prijsconvergentie, werknemersbescherming, openbare aanbestedingen en staatssteun. Voor het ondernemingsklimaat is het belangrijk dat marktwerking (nationaal en internationaal) zo min mogelijk wordt belemmerd door regelgeving of andere barrières die het voor andere bedrijven moeilijk maken om tot de markt toe te treden.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De externe bronnen van deze cijfers leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig gekenmerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017: Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71161ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71161ned

Mark-up, openbare aanbestedingen, prijsconvergentie, werknemerbescherming landen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71161ned

Mark-up, openbare aanbestedingen, prijsconvergentie, werknemerbescherming landen