Dataset

Ondernemingsklimaat; breedbandaansl. internationaal vergeleken 2001-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een internationale vergelijking van het aantal breedbandaansluitingen naar type. De tabel bevat een deel van de Broadband Statistics van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het aantal breedbandaansluitingen wordt weergegeven per 100 inwoners en is onderverdeeld naar DSL (Digital Subscriber Line), kabel, glasvezelaansluitingen en overig (waaronder breedband internet via satelliet).

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf juni 2001 tot en met december 2010

Status van de cijfers: De externe bron van deze cijfers levert regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71158ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71158ned

Breedbandaansluitingen. Naar land en periode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71158ned

Breedbandaansluitingen. Naar land en periode.