Dataset

Ondernemingsklimaat; innovatie internationaal vergeleken 1990-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een internationaal overzicht van indicatoren voor innovatie. Het accent ligt op cijfers over technologisch innovatieve bedrijven. Daarnaast geeft de tabel een beeld van aangevraagde octrooien en behaalde omzetaandelen met innovatieve producten. Ten slotte worden gegevens gepresenteerd over vormen van niet-technologische innovatie. Hoge scores op genoemde indicatoren voor innovatief ondernemerschap geven een indicatie van een gunstig ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2008.

Status van de cijfers: De externe bronnen van deze cijfers leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 1 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71164ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71164ned

Technologisch innovatieve bedrijven, aangevraagde Europese octrooien, Sectoren, landen en regio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71164ned

Technologisch innovatieve bedrijven, aangevraagde Europese octrooien, Sectoren, landen en regio's