Dataset

Ondernemingsklimaat; kerncijfers internationaal vergeleken 1990-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft voor zestig landen kerncijfers over de bevolkings- en economische ontwikkeling. Het betreft de volgende elementaire indicatoren:

  • bruto binnenlands product;
  • bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking;
  • export van goederen en diensten;
  • export van hightechgoederen;
  • directe buitenlandse investeringen, inkomend;
  • toegevoegde waarde in de dienstensector;
  • bevolkingsomvang.

Deze indicatoren geven een globaal beeld van de economische omvang en handelspositie van een land. De nationaal-economische ontwikkeling bepaalt het basisklimaat waarbinnen ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Een goede economische ontwikkeling zorgt voor een gunstig klimaat, waarin ondernemingen goed kunnen functioneren.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 t/m 2009.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per april 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71167ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71167ned

Bruto binnenlands product, export, netto instroom van DBI, toegevoegde waarde in de dienstensector en bevolkingsomvang naar regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71167ned

Bruto binnenlands product, export, netto instroom van DBI, toegevoegde waarde in de dienstensector en bevolkingsomvang naar regio.