Dataset

Ondernemingsklimaat; kerncijfers internationaal vergeleken 1990-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft voor zestig landen kerncijfers over de bevolkings- en economische ontwikkeling. Het betreft de volgende elementaire indicatoren:

  • bruto binnenlands product;
  • bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking;
  • export van goederen en diensten;
  • export van hightechgoederen;
  • directe buitenlandse investeringen, inkomend;
  • toegevoegde waarde in de dienstensector;
  • bevolkingsomvang.

Deze indicatoren geven een globaal beeld van de economische omvang en handelspositie van een land. De nationaal-economische ontwikkeling bepaalt het basisklimaat waarbinnen ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Een goede economische ontwikkeling zorgt voor een gunstig klimaat, waarin ondernemingen goed kunnen functioneren.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 t/m 2009.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per april 2019: Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71167ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71167ned

Bruto binnenlands product, export, netto instroom van DBI, toegevoegde waarde in de dienstensector en bevolkingsomvang naar regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71167ned

Bruto binnenlands product, export, netto instroom van DBI, toegevoegde waarde in de dienstensector en bevolkingsomvang naar regio.